Kända svenska diplomater

Genom historien har många svenska diplomater utmärkt sig genom sina insatser, som ofta har varit humanitära till sin natur. Flera av dem har också offrat sina egna liv i tjänsten.

En av dem var Raoul Wallenberg. Även om omständigheterna kring Wallenbergs död fortfarande är ett olöst mysterium, kan man idag anta att han dog under sin tid i sovjetiskt fängelse. Wallenberg är nämligen idag mest känd för att framgångsrikt ha räddat runt hundratusen judar från Ungern under den nazistiska ockupationen av landet. Wallenberg var där i egenskap av svenskt sändebud i Budapest, och utfärdade skyddspass till judar samt skyddade dem i byggnader som officiellt var svenskt territorium. När Budapest sedan belägrades av de sovjetiska arméerna istället, grep de sovjetiska myndigheterna Wallenberg då de misstänkte honom för spionage. Det var den 17 januari 1945. Wallenbergs öde efter denna händelse är ett mysterium – man vet bara att han i efterhand rapporterades ha dött den 17 juli år 1947.

En annan svensk diplomat som kan sägas ha gått i Wallenbergs fotspår (undantaget hans död) var Harald Edelstam, som också kallades ”1970-talets Raoul Wallenberg”. Det smeknamnet fick han efter att ha skyddat ett stort antal oppositionsmän under militärkuppen i Chile år 1973, och därmed ha räddat livet på dem. Innan dess hade han dock fått ett annat smeknamn: ”Svarta nejlikan”. Det förtjänade han under andra världskriget, då han räddade flera hundra judar och norska motståndsmän.

Ännu en svensk diplomat som blivit känd för sina insatser under andra världskriget var Folke Bernadotte, som förhandlade fram och arrangerade ett utbyte av krigsfångar som gjorde att 11 000 krigsfångar kunde återvända till Norge och Danmark via Sverige. Denna aktion har kommit att kallas ”De vita bussarna”, efter de vitmålade bussar som fraktade fångarna till ett Röda Korset-läger. Också Bernadotte gav sitt liv för sin tjänst, då han mördades år 1948 av terroristgruppen Sternligan. Detta var under ett uppdrag att medla i Israel-Palestinakonflikten som Bernadotte tilldelats av FN. Bernadottes förhandlingar kunde dock tas över av hans assistent, och ledde så småningom till en vapenvila mellan de två parterna i konflikten.

Att vara diplomat har på många sätt förändrats sedan dessa män utförde sina insatser för mänskligheten. Idag spelar internet en stor roll i internationell politik, precis som det gör i alla aspekter av livet, från att handla till att socialisera och att spela spel (till exempel på Megalotto.com). Det är svårt att säga om internets inblandning hade underlättat eller hindrat män som Wallenberg, Edelstam och Bernadotte i deras gärning.