Nå ut som politiker

Som politiker är det viktigt att nå ut med sitt budskap, särskilt nu när många unga personer inhämtar huvuddelen av sin information från sociala medier.

Läs mer »

Kända svenska diplomater

Genom historien har många svenska diplomater utmärkt sig genom sina insatser, som ofta har varit humanitära till sin natur. Flera av dem har också offrat

Läs mer »

Viktiga nationalekonomer

Nationalekonomi är en akademisk disciplin som har stora politiska implikationer. På så sätt skiljer den sig något åt från andra typer av ämnesområden – som

Läs mer »

Galleri

För att komma i kontakt med oss är det bara att fylla i kontaktformuläret.