Nå ut som politiker

Som politiker är det viktigt att nå ut med sitt budskap, särskilt nu när många unga personer inhämtar huvuddelen av sin information från sociala medier. Att inte använda sig av sociala medier eller andra metoder för att nå väljarna är därmed en stor nackdel i dagens politiska landskap. Här går det att använda sig av Tiktok, Instagram, Facebook och Youtube för att bara nämna några av de metoder som finns tillgängliga.

Med hjälp av ett bra sms-verktyg kan du skicka, skapa och följa upp sms-utskick till många mottagare. Ungapped erbjuder ett sms-verktyg som låter dig skapa sms-kampanjer, där du också kan låta mottagarna svara på sms:en om du vill. Plattformen erbjuder en tydlig statistik där du kan se hur väl kampanjen har lyckats.

Sociala medier och politisk information

Enligt undersökningen ”Svenskarna och internet” från Internetstiftelsen är det från sociala medier som unga svenskar i första hand inhämtar sin politiska information. De tillbringar allra mest tid på Tiktok som de använder tre timmar varje dag. Samtidigt tittar unga människor på traditionella nyhetsmedier i bara några minuter per vecka. För att vinna valet 2022 satsade högern och i synnerhet SD på att göra hånfulla memes av vänstern.

Sociala plattformar är algoritmstyrda vilket innebär att om vänstern och de socialliberala partierna vill vinna tillbaka väljare behöver de skapa en skarpare politisk kommunikation på sociala medier. Kamp mot orättvisa och ojämlikhet i samhället kan också göras till viral content. Vänsterns ideologiska pelare är som skapade för engagemang. I nästa val kommer väljare i ännu större utsträckning välja Facebook och Tiktok före Dagens Nyheter och P3.