Kända personer från Sverige

Raoul_Wallenberg

Kända svenska diplomater

Genom historien har många svenska diplomater utmärkt sig genom sina insatser, som ofta har varit humanitära till sin natur.

  Senast

Kända svenska diplomater

Genom historien har många svenska diplomater utmärkt sig genom sina insatser,

Viktiga nationalekonomer

Nationalekonomi är en akademisk disciplin som har stora politiska implikationer. På

Det svenska folkhemmet

  Om det finns något som definierar det svenska 1900-talet lär

Kända svenska statsmän

  Historien är alltid en kollektiv process där många faktorer har