Author Archive

Det svenska folkhemmet

  Om det finns något som definierar det svenska 1900-talet lär

Samhällspolitik och vuxenutbildning

Ibland vet man inte vad man vill utbilda sig till förrän

Carl Bildt – en omtalad politikerCarl Bildt – en omtalad politiker

  Carl Bildt är ett känt namn och ansikte för de

Vad hände med Dag Hammarskjöld?

Dag Hammarsköljd var en svensk diplomat, nationalekonom och nobelpristagare. Han var

Viktiga nationalekonomer

Nationalekonomi är en akademisk disciplin som har stora politiska implikationer. På

Kända svenska statsmän

  Historien är alltid en kollektiv process där många faktorer har
clock