Kända svenska statsmän

Historien är alltid en kollektiv process där många faktorer har varit avgörande för att skapa vår samtid. Ändå finns det några viktiga personer som har varit särskilt betydelsefulla för att skapa samhällspolitiken genom åren. Majoriteten av dem har traditionellt varit män av historiska skäl – men bara ytterst få har lyckats sätta ett permanent avtryck. Två av dem är Olof Palme och Dag Hammarskjöld. Båda dog tragiskt nog i förtid, men det är inte de enda likheterna mellan dem. Även om Palme arbetade inom inrikespolitiken medan Hammarskjöld stod för sin politiska gärning utomlands drevs de båda av en vilja att göra samhället bättre.

 föddes 1927 och växte upp i en överklassfamilj på Östermalm. Det hade kunnat leda till ett mer konventionellt yrke för människor med den typen av bakgrund – som företagsledare eller åtminstone högerpolitiker – men för Palme var det alltid givet att bli socialdemokrat. I ett uppmärksammat tal berättade han passionerat om varför han var en demokratisk socialist. Han blev statsminister redan 1969 och höll positionen – med avbrott under högerkoalitionen i slutet av 1970-talet – ända till 1986 när han mördades. Under sin tid var Palme ofta ifrågasatt från många olika håll, men i våra dagar har han fått en renässans med både filmer och böcker som har publicerats om honom.

Dag Hammarskjölds väg till maktens korridorer var något annorlunda. Han föddes in i en renodlad politikerfamilj där pappa Hjalmar skulle bli statsminister. Dessförinnan hade han varit landshövding i Uppsala län, vilket ledde till att Dag växte upp på Uppsala slott. Det var också i Uppsala och sedermera Stockholm som Hammarskjöld bedrev sina studier. Han påbörjade sin politiska bana i Utrikesdepartementet, vilket snart ledde till att han fick utlandstjänster. Hammarskjölds största stund kom när han utsågs till generalsekreterare för FN 1953. Dessvärre fick han bara hålla positionen i åtta år innan han dog i en flygolycka i Afrika 1961.

Både Palme och Hammarskjöld hade en litterär ådra som tog sig olika uttryck. Palme var en skicklig talare vars retoriska förmåga har gått till eftervärlden som smått legendarisk. Hammarskjöld, å sin sida, valdes in i Svenska akademien och hade ett välutvecklat sinne för litteratur.