Borgmästarämbetet i Sverige

Idag finns egentligen inget ämbete i Sverige som heter borgmästare. Istället brukar de faktiska uppgifter som en borgmästare har ansvar för skötas av så kallade kommunalråd, som i Stockholms stad kallas borgarråd. De ceremoniella uppgifter som en borgmästare vanligtvis har brukar istället hanteras av ordföranden för kommunfullmäktige i respektive kommun. Det förekommer visserligen att titeln borgmästare fortfarande används i Sverige, men den har inget egentligt stöd i lagen.

Historiskt har det dock förekommit borgmästare i Sverige. Titeln och ämbetet kom till Sverige på 1200-talet från Tyskland, och det första belägget i skrift för titeln är från 1288, i Jönköping. Borgmästaren var ursprungligen en folkvald person, men med tiden övergick ämbetet till att utses av rådet. Detta gick ännu längre på 1500- och 1600-talen, då det ofta förekom att kungen själv valde vem som skulle tillsättas på borgmästarposten. Detta väckte dock protester, som till slut ledde till att man slog fast i lagen att magistraten och borgerskapet hade rätt att föreslå kandidaterna till borgmästarposten. Kungen kunde sedan utse någon av dessa kandidater till ämbetet.bo_bladholm

Att vara borgmästare var när ämbetet var relativt nytt en slags bisyssla, som borgare som idkade affärer eller handel i städerna ägnade sig åt. Med tiden blev dock borgmästarrollen allt mer omfattande, och de som utsågs till posten var snarare juridiskt utbildade än handelsmän och köpmän.

Borgmästartiteln fanns kvar i Sverige fram till år 1970, men den innebar då inte det som man traditionellt förknippar med titeln; istället innebar borgmästartiteln en slags domartjänst, där borgmästaren hade domarkompetens (det vill säga var juridiskt utbildad) och var ordförande i stadens magistrat och rådhusrätt. Som exempel kan ges Härje Stenberg, som var den siste borgmästaren i Göteborg, mellan 1967 och 1970. Han utbildade sig i Uppsala, där han tog en juridisk kandidatexamen, och gjorde sedan juridisk karriär, först som fiskal i Svea hovrätt, sedan som stadsnotarie i Göteborgs rådhusrätt, assessor, rådman och till slut borgmästare. Han avslutade sin karriär som president i Hovrätten för västra Sverige.

Om du själv vill göra karriär inom Göteborgs kommun eller som domare i det svenska rättssystemet, och ska flytta till Göteborg som ett led i din karriär, kan du behöva hjälp av en flyttfirma. Du hittar enkelt en flyttfirma i Göteborg på Rentandmove.se. Sedan kan du koncentrera dig på dina juridiskstudier eller ditt nya jobb.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

clock