En föränderlig värld

Det politiska landskapet har förändrats från en traditionell höger-vänsterskala. Sverige har sen början på 1900-talet ritat om sin politiska karta och idag har vi helt andra politiska samarbeten än tidigare. januariöverenskommelsen är ett tydligt bevis på att nya koalitioner är möjliga.

I Sverige har missnöjet med de etablerade partierna vuxit sen 2000-talet. På senare tid har en rad reportage avslöjat hur människor som mår dåligt hamnat mellan stolarna och inte fått den hjälp de behöver. Ett av de stora hälsoproblemen idag är den psykiska ohälsan och stressrelaterade sjukdomar som vuxit och många får vänta på hjälp alldeles för länge. När den offentliga hälso-sjukvården brister går det att vända sig till privata alternativ och hos ljungsjöberg går det att få hjälp utan att behöva vänta månad efter månad. Stress och psykisk ohälsa påverkas av samhällspolitiken även om det är indirekt påverkan. Ekonomin har blommat men samtidigt har klyftorna i samhället ökat vilket gör att fler lockas av enkla lösningar på komplexa problem.

Höger, vänster eller mittemellan?

Statsvetenskaplig forskning konstaterar att väljare idag har mindre ideologisk anknytning än tidigare. Få väljare skulle historiskt rösta vänster i ena valet och höger i nästa. Idag är väljare öppna för att rösta vänster i riksdagsvalet men höger i kommunvalet. En av anledningarna kan vara att flera partier i jakt på väljare har börjat röra sig allt mer mot mitten. Chantal Mouffe är en känd statsvetenskaplig teoretiker som menar att det måste finnas passion i politiken. Mouffe menar att när det blir allt svårare för väljare att se skillnad på politiska partier växer de extrema partierna.

 

Efter EU-valet i maj står det klart att Europa har blivit allt mer politiskt fragmentiserat. Populistiska partier vinner mark och tar väljare från de klassiska partierna. Oavsett vart man står politiskt så finns det idag stora utmaningar för demokratiska partier. Detta är inte unikt för Europa utan det är en våg av populister som vinner mark. Trump i USA är kanske den mest omdiskuterade ledaren idag.

Trump har lyckats kanalisera det växande missnöjet med den traditionella politiken. Trump har blivit populär genom att tala till de som känner att deras privilegier hotas i en föränderlig och globaliserad värld. Han har kommit att bli en utmaning för den fria pressen som han har utpekat som folkets fiende, han har haft svårt att ta avstånd från de högerextrema och visar en tydlig skepticism till klimatförändringar. Trumps väljare bryr sig inte om han ljugit över tiotusen gånger hittills under sin mandatperiod. Världsekonomin uppbyggd på en global handel där transnationella handelsavtal utgör stommen. När Trump nu går hårt åt med handelstullar svajar börserna och den globala ekonomin.

EU efter valet

De stora partierna har i många fall backat och partiledare avgår på grund av de dåliga valresultaten. Europa står inför många stora utmaningar och de närmsta åren behöver politiker visa att de lyssnar på sina väljare. Stora samhällsproblem som psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar behöver tas på allvar. Demokratin utmanas idag men kan likt ett långt äktenskap vitaliseras om man bara börjar prata med varandra. Kanske demokratin också behöver lite äktenskapsrådgivning?