Fångarnas dilemma

Fångarnas dilemma är ett klassiskt filosofiskt problem som på sätt och vis kan sägas ringa in alla problem mänskligheten står inför. Ett snillrikt utformat dilemma som visar hur vi människor trots att vi har allt att vinna på det inte alltid väljer det som är bäst för oss.

Som fångarnas dilemma visar är det inte alltid vi som individer väljer vad som är bäst för oss. Det kan vara lättare än vad du tror att hamna i en ond cirkel av alkohol- och drogproblematik eller spelberoende. Särskilt om du i övrigt lever ett stressigt liv. Ljung & Sjöberg är experter på att arbeta med psykisk ohälsa av olika slag och har tagit fasta på att problematik av de här slagen kan få stort inflytande på våra arbetsplatser. Med förmågan att jobba både på organisatorisk och individuell nivå är ljungsjöberg ett av de bästa alternativen för att jobba med företagshälsa både preventivt och symptominriktat.

Ett enkelt exempel

Fångarnas dilemma utgår från en tänkt situation där två personer blir tillfångatagna för ett brott de begått tillsammans. Båda förhörs enskilt och var och en har ett val att göra: att tala eller tiga.

  • En talar, en tiger – den som talar blir fri, den som tiger åker dit på 10 år
  • Båda håller tyst – båda får 6 månader i fängelse
  • Båda vittnar – båda får 2 år i fängelse

Relevant för vår tid

 

Det är fantastiskt att vi människor har förmågan att bortse från det som ofrånkomligen står framför oss. Bortse från teoretiska idéer som så klockrent ringar in vad vårt dilemma är. Som fångarnas dilemma. Idag används det ofta som ett illustrativt exempel för utmaningarna vi står inför när det gäller klimatet. I den meningen visar fångarnas dilemma hur alla länder har rationell nytta att sänka sina utsläpp men samtidigt hur mycket de har att förlora på om inte alla andra länder också gör samma sak.

Men det kan också användas för att förklara mer triviala skeenden. Nyligen använde tidningen New Yorker fångarnas dilemma för att förklara varför så många som jobbar i Vita Huset under President Trump väljer att läcka detaljer till pressen. I det avseendet sägs det bygga på att Trump skapat en arbetsmiljö som till stora delar föder samma förutsättningar som de fångarna ställs inför i dilemmat. Det kan med andra ord finnas mycket att vinna på att prata om man kan förvänta sig att andra håller tyst.

Men en tankemodell ändå

Inom spelteorin har man uppfunnit en lång rad tänkta lösningar på fångarnas dilemma. Till exempel har man tagit fasta på det självklara i att dilemmat är ett tankeexperiment. I verkligheten interagerar människor upprepade gånger med varandra vilket gör att vi kan utveckla strategier för att bryta dödläget i fångarnas dilemma.