Samhällspolitik och vuxenutbildning

Ibland vet man inte vad man vill utbilda sig till förrän man har uppnått vuxen ålder. Därför är det mycket viktigt att det finns vuxenutbildning i vårt samhälle. Kanske vill man vidareutbilda sig eller kanske vill man välja en helt annan väg i arbetslivet. Det finns många olika utbildningar till vuxna. Vissa är utbildningar som leder till ett specifikt yrke, medan andra utbildningar kan innebära att man får möjligheten att läsa upp eller komplettera betygen för att få behörighet till högskolan och universitet. SFI är också en oerhört viktig del av svensk vuxenutbildning.

Politiken styr vuxenutbildningar

De kommunala vuxenutbildningarna består av komvux, SFI och särvux. Utbildningarna ges både på grundläggande och gymnasial nivå. Samhällspolitik och vuxenutbildning går hand i hand och inom en snar framtid kommer det att genomföras en utredning om hur eleverna snabbare kan utföra sin studier. Ett steg i denna förändring är att ge lärarna på komvux fortbildning, eftersom det idag inte finns en särskild utbildning för lärare som vill undervisa på komvux. Något regeringen också ska titta över är hur betygsskalan ska se ut i framtiden. Kanske räcker det med enklare betyg istället för dagens betygsskala från A-F. Regeringens beslut efter utredningen kommer att tas den 31 augusti 2018.

Praktik på företag är viktigt för yrkesutbildningar

Det finns många olika varianter på utbildningar som passar vuxna. Utbudet ändras från år till år och styrs mycket av politiken och efterfrågan. Kanske vill man kunna börja jobba direkt efter utbildningen. Då är vuxenutbildningar som är yrkesinriktade det perfekta valet. I en yrkesutbildning är det vanligt att man får göra praktik på olika företag. Det är först då man får en känsla för yrket och arbetsuppgifterna på riktigt. Dessutom har man chans till att knyta nya kontakter och visa vad man går för. Det finns en rad olika förslag på praktikplatser, till exempel på företagsaktiviteter i stockholm med omnejd.