SAMHÄLLSPOLITIK: TA ETT FÖRETAGSLÅN OCH RÄDDA FÖRETAGET

Om du har ett företag så är du en samhällsbärare. Utan fungerande och vitala företag stannar Sverige. Det är företagen som skapar jobb, ger skatteintäkter och utvecklar goda idéer. Därför är det klokt att ta ett företagslån och rädda ditt företag – både för din och samhällets skull.

SATSA PÅ FÖRETAGSFINANSIERING

Även om regeringen har skjutit till miljarder till företagarna under coronapandemin, så har inte alltid pengarna kommit till de företagare som verkligen behöver dem. Många gånger är det bäst att helt enkelt bara ta tag i sin egen situation. Själv är bästa slav är ett vanligt motto för drivna företagare. Ta ansvar, se till att det blir gjort, så fixar det sig. Det gäller också ekonomin. Om du har ett väl fungerande företag som behöver utvecklas eller om verksamheten har fått tillfälliga ekonomiska problem på grund av yttre omständigheter, så är det smart att ta ett företagslån. Då kan du som företagare fortsätta arbeta med ditt företag, behålla jobben och vara en del i den bärande samhällsstrukturen. Förutom att du får fortsätta hålla på med ditt livsverk. För det är roligt att driva företag. Gå in på https://www.fakturino.se och hitta den företagsfinansiering som passar dig.

FÖRETAGEN – VIKTIGA FÖR SAMHÄLLET

Ur en samhällspolitisk aspekt är företagen oerhört viktiga. I Sverige finns många innovativa företag som både sätter oss på världskartan och som för samhället framåt. Just nu är bilbatterifabriken Northvolt i fokus. Förutom att Nothvolt kommer att ge massa jobb i Skellefteåtrakten och inbringa skatteintäkter, så kommer företaget också att bidra med bättre miljöteknik. Det är företag som bygger bilbatterier och utvecklar elflyg, inte stater. Därför är det så viktigt utifrån många samhällsaspekter att företag får växa och att det finns ett gynnsamt samhällsklimat så att kreativa personer vågar testa nya idéer. Det spelar heller ingen roll om du har ett litet företag eller en stor industri. Båda är viktiga för att ge jobb och skatteintäkter. Låt oss säga att du är egenföretagare och driver en konsultfirma utan anställda. Genom ditt företag får samhället in skatt, men du köper också produkter och tjänster för att kunna driva ditt företag. Ett företag ger inte bara inkomst till personen som får lön, det ger också andra företagare möjlighet att driva företag.

SAMHÄLLSPOLITIK

Idag inser alla politiska partier att företagen måste få hjälp för att kunna utvecklas. Förr i tiden handlade samhällspolitiken ofta om de stora företagen, industrierna, som gav väldigt många arbetstillfällen. Men samhällsutvecklingen i Sverige har förändrats. De stora industrierna finns inte kvar i samma utsträckning, utan nu är det primärt små och mellanstora företag som är Sveriges ryggrad. Naturligtvis finns det kvar vissa industrier, som Volvo lastvagnar och LKAB, men det är fler personer som arbetar i tjänsteföretag än utpräglade industriföretag. Det har medfört att samhällspolitiken har förändrats kring just företagande. I Sverige finns det faktiskt hela 1,2 miljoner företag. Fram till 80-talet var Sverige en industrination, nu är det primärt en tjänstenation med många mindre innovativa och specialiserade företag.