Vad hände med Dag Hammarskjöld?

Dag Hammarsköljd var en svensk diplomat, nationalekonom och nobelpristagare. Han var FN:s generalsekreterare från 1953 fram till sin död. Hammarskjöld omkom i en flygolycka i nuvarande Zambia år 1961. Mer än 50 år efter Dag Hammarskjölds död råder det fortfarande osäkerhet kring vad som hände. Var det fråga om sabotage eller flygangrepp? Eller var det ett tekniskt fel på flygplanet? Gjorde piloten ett misstag när han skulle landa planet? Mysteriet kanske kan få lite klarhet i en ny bok om Hammarskjöld. Genom åren har det gjorts många utredningar om Hammarskjölds död men vad som hände är fortfarande en gåta.

 

Dag Hammarskjöld var en mångkunnig man

Dag Hammarsköljd föddes i Jönköping 1905, men han växte upp i Uppsala. Hans far, Hjalmar Hammarskjöld, var Sveriges statsminister 1914-1917. Dag Hammarskjöld studerade nationalekonomi vid Uppsala universitet och doktorerade 1933. Han började jobba på Riksbanken 1936 och var riksbankschef 1941-1948. Man behöver dock inte jobba på Riksbanken för att få råd med ett Attefallshus. Därefter blev Hammarskjöld statssekreterare vid utrikesdepartementet. Han var med och grundade OECD och han ledde flera svenska FN-delegationer. Efter Trygve Lies avgång valdes Hammarsköljd till FN:s generalsekreterare 1953. Hammarskjöld hade en unik syn på jobbet som generalsekreterare. Han ansåg att generalsekreteraren skulle jobba självständigt och i krissituationer skulle generalsekreteraren agera på eget initiativ, utan att konsultera Säkerhetsrådet eller Generalförsamlingen. Hans arbetssätt gjorde att vissa av FN:s medlemsländer ogillade honom. Sommaren 1960 bröt Kongokrisen ut. Den naturresursrika regionen Katanga förklarade sig självständig och bröt sig ur Kongo-Léopoldville. Det ledde till uppror och väpnade sammandrabbningar i hela landet. Hammarskjöld kallades in för att medla i konflikten.

En mystisk flygplansolycka

I september 1961 flög Dag Hammarskjöld till Kongo för att få till stånd en vapenvila mellan rebellerna i Katanga och FN-styrkorna som befann sig i landet. Natten mellan 17 och 18 september var han på väg till Elisabethville när planet, av okänd anledning, havererade. Hammarskjöld och de 15 andra personerna som fanns på planet omkom. Den första olycksutredningen tydde på att piloten hade flugit för lågt och missat landningsbanan. Inga spår av sprängämnen, missilangrepp eller kapning hittades. Det fanns dock många oklarheter kring olyckan. 1998 uppgav den sydafrikanske ärkebiskopen och frihetsledaren Desmond Tutu att det hade hittats brev i sydafrikanska arkiv som kopplar CIA, MI5 och sydafrikanska säkerhetstjänsten till olyckan. Enligt ett av breven fanns det sprängämnen gömda i ett av planets däck. 2011 skrev tidningen The Guardian att lokalbefolkningen hade sett ett mindre plan angripa Hammarskjölds plan men deras vittnesmål ignorerades i den officiella utredningen. FN:s generalsekreterare vill granska Hammarskjöld-dokumenten för att utreda vad som egentligen hände. Hammarskjöld är den ende av FN:s generalsekreterare som avlidit i ämbetet.