Kända personer från Sverige Arkiv

Carl Bildt – en omtalad politikerCarl Bildt – en omtalad politiker

  Carl Bildt är ett känt namn och ansikte för de

Svenska finansministrar

Genom historien har Sverige haft en rad mer eller mindre kända

Borgmästarämbetet i Sverige

Idag finns egentligen inget ämbete i Sverige som heter borgmästare. Istället

Vad hände med Dag Hammarskjöld?

Dag Hammarsköljd var en svensk diplomat, nationalekonom och nobelpristagare. Han var

Kända svenska diplomater

Genom historien har många svenska diplomater utmärkt sig genom sina insatser,

Viktiga nationalekonomer

Nationalekonomi är en akademisk disciplin som har stora politiska implikationer. På

Kända svenska statsmän

  Historien är alltid en kollektiv process där många faktorer har
clock